RESSONÀNCIA MAGNÈTICA (NMR)


GEOTEST
Geologia, geotècnia i
serveis científico-tècnicsPROSPECCIÓ A RESSONÀNCIA MAGNÈTICA

Introducció al mètode
La ressonància magnètica protónica (o nuclear), és un mètode no invassiu que permet detectar l'aigua subterrània, fins a una profunditat teòrica al voltant dels 150 metres i en condicions òptimes s'aconsegueixen profunditats superiors.

   Els paràmetres obtinguts són:

   - La profunditat i espessor de les capes
   - El contingut en aigua (%) i la mida dels porus (tipus aqüifer)

Material
Igeotest és distribuïdor autoritzat per a Espanya, Portugal i Andorra de la companya Vista Clara Inc.

Aquesta companya desenvolupa i fabrica diversos aparells avançats de ressonància magnètica nuclear (RMN) per a cerca d'aigües subterrànies, la mineria i les investigacions ambientals.

Vista Clara Inc

Vista Clara disposa de quatre paquets de productes diferenciats basats en aquest mètode:

     - Javelin
     - GMR
     - Corona
     - Discus and Dart


JAVELIN
Javelin és un sistema que combina una electrònica avançada i mesures precises en un petit paquet. Permet el registre econòmic mitjançant ressonància magnètica (RMN) de perforacions petites de 2 polzades (5,08 cm) de diàmetre, donant informació clau sobre el subsòl amb una resolució inferior a un metre. Javelin opera en un pou com un escàner de ressonància magnètica de dins a fora i proporciona sensibilitat directa a les aigües subterrànies.

Javelin

Fulletó 

GMR
El sistema GMR combina una potent instrumentació multicanal amb un programari avançat per a la investigació de les aigües subterrànies de forma precisa i econòmica. La tecnologia GMR permet la detecció directa i no invasiva de les aigües subterrànies i la caracterització de les propietats de l'aqüífer sense perforar costosos pous. GMR detecta l'aigua subterrània utilitzant la mateixa física que un escàner de ressonància magnètica mèdica, però GMR fa servir el camp magnètic de la Terra en lloc del molt més fort camp magnètic generat dins d'un imant de MRI.

GMR

Fulletó 

CORONA
Corona lliura mesures precises i detallades en un disseny econòmic i portàtil. Al laboratori o al camp, Corona proporciona un robust i eficient sistema d'anàlisi de la mostra a través d'una àmplia gamma d'aplicacions. Utilitzant la mateixa física que un escàner de ressonància magnètica, Corona ofereix una visió de l'espai porós de les mostres geològiques.

Corona

Fulletó 

DISCUS AND DART
Els sistemes avançats Vista Clara d'anàlisi de la humitat del sòl mitjançant ressonància magnètica (RMN), lliuren de forma ràpida i acurada la caracterització de la humitat del sòl sense cap necessitat d'extracció de mostra, calibratge de porositat o fonts radioactives.
Un disseny modular flexible permet a l'usuari desplegar el sensor de superfície no invasiu Discus o la sonda in-situ Dart utilitzant la mateixa potent electrònica i programari.

Vista Clara Discus

Sensor Discus

Fulletó Discus Sonda Dart

Fulletó Dart

Documents

- MRS theory and example: some principles , methods and devices for surface nuclear magnetic resonance (SNMR) and logging NMR.

- Training journeys in Kansas University Field Station at Laurence (Kansas), induced nuclear magnetic resonance (NMR-I) logging

Vídeos

        Provant material de Vista Clara Inc. (javelina) a Kansas        Provant material de Vista Clara Inc. (GMR) a KansasNOTICIES

Entre el 8 i el 10 de juny de 2015 s'ha celebrat a la Universitat d'Aarhus, a Dinamarca, un congrés de MRS (MRS 2015 Workshop), on Vista Clara Inc., marca que represemtem a Andorra, Espanya i Portugal, en el marc d'un curs previ de dos dies realitzat entre el 6 i 7 de juny, i mitjançant el seu geofísic en cap, Elliot Grunewald, ha ofert una ponència titulada "NMR instrumentation and measurement techniques".


Elliot Grunewald dirigeix el programa d'investigació geofísica de Vista Clara i lidera les vendes d'instruments. Va rebre un doctorat en geofísica de la Universitat de Stanford, on actualment col·labora com a professor Consulting. Ha passat els últims deu anys fent recerca geofísica RMN en ambients acadèmics i industrials.Inici


GEO3
Prospecció geofísica
i cartografia temàtica


DRYAS
Medi Ambient, hidrogeologia
i Riscos Naturals