GEOTEST
Geologia, geotècnia i
serveis científico-tècnics

 

 

Marc Normatiu
Documentaciˇ PrŔvia

 
 

GEOLOGIA i GEOT╚CNIA

GEOTEST (departament d'estudis geol˛gics i geotŔcnics d'IGEOTEST) efectua amb GEO3 (departament de prospecció del subsòl d'IGEOTEST) la combinació de les tècniques directes (sondatges mecànics, penetròmetre dinàmic, pressiòmetre, escisòmetre, penetròmetre estàtic) amb les tècniques indirectes (sísmica de refracció amb ones P i S, sondatges elèctrics verticals, calicates o pseudoseccions), per a la caracteritzaciˇ del subs˛l.

GEOTEST efectua la caracteritzaciˇ hidrogeol˛gica del subs˛l mitjanšant departaments DRYAS (secciˇ hidrogeologia) i GEO3, en efectuar assaigs de bombeig, infiltrometries i seguiments del nivell piezomètric, de forma a dimensionar les obres de drenatge i evacuació d'aigua sota el nivell freàtic o quantificar el factor de seguretat en front del sifonament de sòls.

GEOTEST efectua el càlcul d'estabilitat dels desmunts a realitzar en una obra així com la determinació de la capacitat portant del terreny i els assentaments que poden esdevenir-se sota una fonamentació a partir de l'obtenciˇ prŔvia dels parÓmetres geomecÓnics del subs˛l.

GEOTEST proposa efectuar obra especial per als desmunts (Jet Grouting, micropilots, ancoratges, bulons, etc..) únicament en el cas que sigui imprescindible.

 


GEOTEST recomana la fonamentació especial (pous de cimentació, batilons, pilons, micropilons, etc..) en el cas que realment sigui imprescindible; en aquest sentit cal fer esment que GEOTEST tÚ Ómplia experiŔncia en la sistemàtica de la fonamentació mixta (terres / roca) mitjançant el disseny de calaixos de terres de tipus "sandwich" per tal de minimitzar els assentaments diferencials, com alternativa a la fonamentació sobre micropilons.


 
 

DRYAS


GEO3
  Contacteu-nos: geotest@igeotest.ad