Geo3
GEO3
Prospecció geofísica i
cartografia temàtica

 

 

Eficiència
Mètodes adients
Garanties
Documentació prèvia
Marc normatiu

 
 

EFICIÈNCIA

Al present gràfic es pot veure quina ha estat la desviació que s'ha pogut constatar a les obres, entre els models geològics interpretats i els trobats un cop fets els desmunts. Aquestes desviacions donen les suficients dades com per estimar que el grau d'encert tendeix a situar-se per sobre del 97% del volum de les prospeccions efectuades per any de prospecció.

Gràfic Eficiència

EFICIÈNCIA DE LA PROSPECCIÓ DEL SUBSÒL 

Donat que cada any s’ha efectuat una combinació de mètodes diferent, es pot veure quina és la combinació de mètodes més adient per aconseguir la màxima eficàcia. No obstant a partir del 2009 la major part de les prospeccions són de hidrogeofisíca (MRS) que comporten un grau d’encert molt elevat.

Any

SMD+T

SMD

DPSH

SMT+DPSH

SEV

TM+SEV

SR

SEV+SR

MRS

Éxit

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,2%

1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,2%

1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,0%

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,6%

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,0%

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,6%

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,6%

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,1%

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,2%

2004
94,2%
2005                   90,6%
2006                   91,6%
2007                   97,4%
2008                   95,1%
2009                   100%
2010                   95,5%
2011                   100%
2012                   100%

 Mètodes indirectes

PS+M: Pseudoseccions + modelització sísmica
TM: Tomografia elèctrica
SEV: Sondatge elèctric vertical
SR: Sísmica de refracció

Mètodes directes

SDM+T: Sondatge amb testimoniatge manual
SMT: Sondatges amb mostreig de terreny
DPSH: Penetròmetre dinàmic continu 
 

DRYAS
Geotest
GEOTEST
  Contacteu-nos: geo3@andorra.ad