DRYAS
Medi Ambient, hidrogeologia
i Riscos Naturals

 

 

DRYAS Medi Ambient
DRYAS Riscos
DRYAS Hidrogeologia
DRYAS Serveis Científico-Tècnics

 
 

DRYAS és el departament d'Igeotest dedicat a l'estudi del medi natural. Per a la realització d'aquests treballs disposa d'un equip multidisciplinar amb una àmplia experiència en la realització d'estudis mediambientals.

Aquest departament es va crear l'any 1999 davant la creixent demanda d'estudis relacionats amb el medi natural, sobretot pel que fa a estudis de riscos i d'impactes ambientals així com d'hidrogeologia.

El constant augment d'estudis relacionats amb el medi natural des de l'aplicació del Reglament del 2001 va fer necessari crear quatre noves seccions dins del departament, que són DRYAS medi ambient, DRYAS risc gemorfològic, DRYAS hidrogeologia i DRYAS serveis científico-tècnics.

 
 

GEOTEST


GEO3
 
Medi Ambient - Riscos - Hidrogeologia - Serveis Científico-Tècnics