ZONA CLIENTS


Recorregut de geoarqueologia: l’antropització del fons de vall a l’Andorra prehistòrica (Paleolític superior, Mesolític i Neolític)

AEQUA Sense Noms Fig 1

MRS Pilot Study on Hansbreen Glacier, Hornsund, SW Spitzberg, Norway

Estudi Menairons

Doctorat

GEOTEST
Geologia, geotècnia i
serveis científico-tècnics
GEO3
Prospecció geofísica
i cartografia temàticaDRYAS
Medi Ambient, hidrogeologia
i Riscos Naturals